کارگاه یک روزه آشنایی با در همتنیدگی در نظریه میدان کوانتومی

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

کارگاه یک روزه آشنایی با در همتنیدگی در نظریه میدان کوانتومی | یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ ۰۴:۵۶:۱۶

کارگاه یک روزه “آشنایی با درهمتنیدگی در نظریه میدان کوانتومی” با موضوعات اصلی: مروری بر فرمول بندی انتگرال مسیر در مکانیک کوانتومی و آشنایی با آن در چارچوب نظریه میدانهای کوانتومی، آشنایی با نظریه اطلاعات کوانتومی و دلایل اهمیت آن، آشنایی با سنجه های درهمتنیدگی کوانتومی در نظریه میدانهای کوانتومی و آشنایی با تصویر هندسی برخی از مفاهیم نظریه اطلاعات کوانتومی در چارچوب هولوگرافی توسط جناب آقای دکتر کمیل بابایی عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه گیلان و با سخنرانی آقایان محمدحسین وحیدی نیا و علی ملاباشی از پژوهشکده فیزیک پژوهشگاه دانشهای بنیادی روز چهارشنبه ۲۹ فروردین ماه                                                                        ۱۳۹۷ برگزار خواهد شد.

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به اتاق سوم (خانم نعمتی) کتابخانه دانشکده علوم پایه مراجعه شود. شایان ذکر است مهلت ثبت نام تا ۲۷ فروردین ماه می باشد.

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها